Galatasaray Üniversitesi

Mehmet Cakal

Altın Aslan
Administrator
Katılım
18 Nis 2009
Mesaj
40,961
Alınan Beğeni
51
Website
www.imageshack.us
#1Üniversite - Tarihçe - Genel Bilgiler

Beşyüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişinin ulaştığı aşama:

Galatasaray Üniversitesi...

Bugünkü adıyla Galatasaray tarihte ilk kez 1481 yılında Sultan II. Beyazıd tarafından Galata Sarayı adıyla bir Enderun okulu olarak kurulmuştur. Okul, bugünkü Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu yerde eğitime başlamıştır. Amaç, Devletin çeşitli yönetim kademelerine memur yetiştirmekti. Çalışkan ve yetenekli gençler orta dereceli bir okulda eğitiliyor ve yüksek derecedeki Enderun'a gönderiliyordu. Yatılı, düzenli ve çağın gerektirdiği eğitimi veren Galata Sarayı'ndaki Saray kelimesi, devlet işlerinin görüldüğü idare merkezi ve yüksek derecede Enderun okulu anlamındadır. Günümüze kadar adını, geleneksel yapısını ve işlevini sürdüren tek eğitim kurumu Galata Saray'dır.

Tabii her kurum gibi Galata Sarayı da bazı duraklamalar, gerileme ve yeni atılımlar yaşamıştır.

1838 yılında mevcut bina yeniden inşa edilmiş ve Galata Sarayı, Tıbbiye-i Şahane'ye dönüştürülmüştür. Öğretim dili Fransızca olan bu yüksek okuldan ilk Türk kadın ebeler ile sağlık alanında Devlete hizmet veren kişiler yetişmiştir. Böylece sivil öğretim alanında batı bilimine yönelişin önemli bir adımı atılmıştır. 1868 yılında bugünkü Galatasaray'ın üçüncü aşamasını oluşturan Mekteb-i Sultani hizmete açılmıştır. Fransızca öğretime ağırlık veren bu okulun kurulması için büyük çaba sarfedenlerden biri, tıbbiye-i şahane'den mezun, o dönemin Hariciye nazırı ve daha sonra Sadrazam olan Keçecizade Fuat Paşa, diğeri ise Ali Paşa'dır. Tarihi okul ile işlevsel, mekansal ve beşeri bağlantıya mensup gençlerin yatılı bir düzende birlikte ve tam bir vicdan özgürlüğü içerisinde eğitildikleri bir eğitim ve öğretim kurumu olmuştur. 1874 yılında Sultan Abdülaziz'in iradesiyle Mekteb-i Aliye-i Sultaniye adı altında toplanan ve Galatasaray Hukuk Mektebi, Galatasaray Mülkiye Mühendisliği Mektebi ve Galatasaray Edebi Mektebi'nden oluşan üç tane yüksekokul açılmıştır. Bu yüksekokulların idari örgütü ile ders programları Sorbonne Üniversitesi'ne uygun bir şekilde yapılmıştır. Özellikle Mekteb-i Hukuk, günümüzün hukuk fakültelerinin tarihi gelişimi bakımından Batı'daki emsalleri gibi öğretim veren bir okul olmuştur.

Mekteb-i Aliye-yi Sultaniye 1877 yılında Darülfünun-u Sultaniye adını almış ve bünyesinde ayrıca, Devletin üst düzey memurlarının bilgi ve kültür düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla kurslar da düzenlenmiştir.

Galatasaray, büyük Atatürk ve kadrosunun gerçekleştirdiği yeni devlet düzeniyle birlikte Cumhuriyet Lisesi olarak hizmet vermeye devam etmiş ve Galatasaray Lisesi adını almıştır.

Üniversite - Tarihçe - Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu

Galatasaray Eğitim Vakfı'nın girişimleriyle gerçekleşen ve 14 Nisan 1992 tarihli anlaşmayla kurulan yükseköğretim kurumumuz, Haziran 1994 tarihine kadar Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu adı altında faaliyet göstermiştir. 6 Kasım 1992 tarih ve 21397 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurum Statüsü, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayılı kanunun 6. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, kamu tüzel kişiliğine sahip ve ilköğretim, lise ve yükseköğretimin çeşitli kademe ve bölümlerinden oluşan entegre bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak üniversite statüsünü alıncaya dek geçen 19 ay süresince, Başkan Prof. Dr. Yıldızhan YAYLA, Türk Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barlas TOLAN, Fransız Başkan Yardımcısı Annie PETIT, Mühendislik ve Teknoloji Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ethem TOLGA ve Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ ve Genel Sekreter Doç. Dr. Yalçın ÇAKALIR'dan oluşan Yönetim Kurulu tarafından, 1992 tarihli uluslararası anlaşma, Kurum Statüsü ve Eşit Temsilli Komite kararlarına uygun şekilde alınan kararlar çerçevesinde faaliyetini sürdürmüştür.

Üniversite - Tarihçe - GS Eğitim Vakfı ve Üniversite Projesi

Galatasaray Lisesi mensuplarının kurduğu dernek, kulüp ve benzeri kuruluşlar kendi alanlarında olumlu çalışmalar yapmaktadır. Ancak, faaliyet alanı içerisine girmediğinden hiçbir kuruluş eğitim olgusu üzerinde ağırlıklı olarak duramıyordu. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe olanaklarına bağlı olarak faaliyet gösteren Galatasaray Lisesi'nin eğitime ilişkin gereksinimleri ve hedefi dar koşulları aşıcı konumdaydı. Bu olgunun bilinciyle 1980 başlarında bir grup Galatasaraylı,Sayın İnan KIRAÇ'ın girişimiyle eğitime yönelik yeni bir örgütlenme çalışmasına girişti. 29 Aralık 1981 tarihinde girişimin önderi İnan Kıraç'ın başkanlığında GALATASARAY EĞİTİM VAKFI kuruldu.

Vakıf, kurulduğundan bugüne "başlangıç" maddesinde öngörülen amacı çok başarılı bir şekilde yerine getirmektir. Bu madde aynen şöyledir: "Mezun oldukları, feyz aldıkları, ülkeye büyük değerler yetiştirmiş olan, 500 yıllık şerefli bir geçmişe sahip bulunan Galatasaray Lisesi'ne şükran borçlarını ödemek, bu yararlı ve tarihi eğitim kurumunun varlığını daha da geliştirerek muhafazasını sağlamak, bu kurumdan daha binlerce Türk gencinin feyz almasını temin ederek, Türk kültür ve eğitimine katkısını artırmak,Lise'nin yerine getirmekle mükellef olduğu resmi eğitim hizmetlerini daha üst düzeyde sürdürmek arzu ve heyecanıyla bir Eğitim Vakfı kurulmuştur. " Vakıf, 10 yıl içerisinde Lise ve Camiaya büyük katkılar yaparken, üniversite projesi de yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamıştı. Zaten Galatasaraylıların çoğunun gönlünde üniversite yatmaktaydı.

1989 yılında Vakıf İkinci Başkanı Sayın Yiğit OKUR, Yönetim Kurulu'na bir rapor sunarak, Vakfın çalışma programının daha rasyonel esaslara dayanmasını teklif etti. Bu raporda çalışma grupları yer almaktaydı. Grupların biri de "Üniversite Komisyonu" idi. Üniversite Komisyonu Başkanı Büyükelçi Coşkun KIRCA, üyeler ise Prof.Dr.Yıldızhan YAYLA, Prof.Dr. Barlas TOLAN, Prof.Dr. Erdoğan TEZİÇ, Prof.Dr.Tahsin YÜCEL,Prof.Dr.Niyazi ÖKTEM,Prof.Dr.Ethem TOLGA,Prof.Dr.Haluk ERKUT ve Levent DİLMAÇ idi. Komisyon yoğun bir şekilde çalışmalara başladı ve özellikle Sayın Büyükelçi Coşkun KIRCA ile Sayın Prof.Dr.Barlas TOLAN'ın özverili çalışmalarıyla kısa zamanda ayrıntılı bir proje ve program düzenlendi. Hazırlanan program, hemen Türk ve Fransız yetkililere tevdi edildi. Başta dönemin Türk Devlet adamları olmak üzere, proje her iki kanatta da büyük destek gördü. Bunun üzerine 6 Aralık 1991 günü Türk ve Fransız Heyetleri üniversite protokolünü imzaladılar. Protokolün imzalanmasından önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL Haziran 1991 tarihinde Elysée Sarayı'nda François MITTERRAND ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirmişti. 13 Nisan 1992 yılında bu amaçla Türkiye'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı MITTERAND, 14 Nisan 1992'de Galatasaray Lisesi'ne gelerek , Turgut ÖZAL ile birlikte Türk Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet ÇETİN ve Fransız Dışişleri Bakanı Sayın Roland DUMAS'nın imzaladığı Galatasaray Üniversitesi Kuruluş Belgesi imza töreninde hazır bulundu. Galatasaray Eğitim Vakfı'nın hazırladığı proje böylelikle uluslararası bir tören ve belgeyle hukuksal kimliğini aldı. Galatasaray Üniversitesi, Devlet Başkanlarının katılımıyla kurulan ilk ve tek yükseköğretim kurumudur.

Üniversite - Tarihçe - Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Egitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Kurum üniversite statüsünü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı İlkokul ve Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır (K.m.1). Anılan kanunla yüksekokullar yerine fakülteler ihdas edilmiş; böylece 1992 tarihli Anlaşma ve Eşit Temsilli Komite kararları uyarınca "Devlet Bilimleri Yüksekokulu" ve "Mühendislik ve Teknoloji Yüksekokulu" olarak anılan birimler yerine aşağıdaki kurumlaşma gerçekleştirilmiştir.

İLK KURULUŞ
Rektör:
Prof. Dr. Yıldızhan YAYLA
Rektör Yardımcıları:
Prof. Dr. Barlas TOLAN
Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ
Annie PETIT
Genel Sekreter:
Doç. Dr. Yalçın ÇAKALIR
Fakülteler
Hukuk Fakültesi
Dekan: Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Dekan: Prof. Dr. Ethem TOLGA
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Dekan: Prof. Dr. Osman ZILLIOĞLU
İşletme Bölümü
Kamu Yönetimi Bölümü
Kamu Maliyesi ve İktisat Bölümü
Uluslararası İlşkiler Bölümü
İletişim Fakültesi
Dekan: Prof. Dr. Niyazi ÖKTEM
Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekan: Prof. Dr. Ahmet ABDİK
 

Mehmet Cakal

Altın Aslan
Administrator
Katılım
18 Nis 2009
Mesaj
40,961
Alınan Beğeni
51
Website
www.imageshack.us
#2
Akademik Yapı - Akademik Birimler
Fakülteler
İletişim Fakültesi


Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İşletme Bölümü
İktisat Bölümü
Siyaset Bilimi Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü
Matematik Bölümü

Hukuk Fakültesi

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora Bölümü
Kamu Hukuku Doktora Programı
Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı
Siyaset Bilimi Doktora Programı
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
İşletme Doktora Programı
Özel Hukuk Doktora Programı
Felsefe Doktora Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Bölümü
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bölgesel ve Stratejik Etüdler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bankacılık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Insan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Spor Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans Bölümü
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
İşletme Yüksek Lisans Programı
Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı
İktisat Yüksek Lisans Programı
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Felsefe Yüksek Lisans Programı
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı
Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Yuksek Lisans Programi
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora Bölümü
Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Bölümü
Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans Bölümü

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Meslek Yüksekokulları
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Bölümü
Gemi Makineleri Bölümü
Güverte Bölümü

Araştırma Merkezleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi (ATAMER)

Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM)

Medya Çalışmaları ve Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEDIAR)

Selim Kaneti-Adnan Tezel Vergi Hukuku Merkezi

İşletme Araştırma Merkezi

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi
 

Mehmet Cakal

Altın Aslan
Administrator
Katılım
18 Nis 2009
Mesaj
40,961
Alınan Beğeni
51
Website
www.imageshack.us
#3
Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Caddesi No:36
34357 Ortaköy/İstanbul

Üniversitemize ulaşmak şehiriçi ulaşım araçlarıyla çok kolaydır. Taksim / Eminönü yönünden gelecek olanlar için Boğaz hattından giden herhangi bir belediye otobüsü veya özel halk otobüsü üniversitemizin önünden geçmektedir. Asya yakasından ulaşım ise, Üsküdar veya Kadıköy'den her 30 dakikada bir kalkan Beşiktaş vapurlarına binmek suretiyle 15 dakikalık yürüme mesafesindeki vapur iskelesinde inilerek sağlanabilir.
 

Mehmet Cakal

Altın Aslan
Administrator
Katılım
18 Nis 2009
Mesaj
40,961
Alınan Beğeni
51
Website
www.imageshack.us
#4
Üniversite

Galatasaray Üniversitesi, beş yüz yılı aşan bir mirasın ürünüdür. Bu tarihi miras, 1481 yılında Galata sırtlarında temeli atılmış olan Saray Okulu'dur.

Osmanlı İmparatorluğu'nda, çağdaş bir yükseköğretim kurumunun henüz varlık kazanamadığı bir dönemde, bir devlet kurumu olan Mekteb-i Sultani yüksek seviyede de öğretim yapmaktadır. Zira, I.Meşrutiyet döneminin Maarif Nazırı Safvet Paşa'nın emri ile, Mekteb-i Sultani bünyesinde 1874 yılında, Hukuk, Edebiyat ve Fransa'daki Ecole des Ponts et Chaussés'nin benzeri olan Turuk-u Muabir Mektebi kurulmuştur. Ancak, 1881 yılından sonra, Darülfünun-i Sultani ile ilgili belgeye rastlanamadığından, faaliyetlerine devam etmediği anlaşılıyor.

Yaklaşık bir yüzyılı aşkın bir süre sonra, eski mezunlarının girişimiyle oluşturulan "Üniversite Komisyonu"nun hazırladığı proje, Türk ve Fransız yetkililerince desteklendi. Haziran 1991'de dönemin cumhurbaşkanları Turgut ÖZAL ve François MITTERAND arasında yapılan görüşmeden sonra, 6 Aralık 1991 tarihinde Türk ve Fransız heyetleri üniversite protokolünü imzaladılar. Bilahare, 14 Nisan 1992 tarihinde Galatasaray Lisesi'nde yapılan bir törenle, her iki devlet başkanının huzurunda, Dışişleri Bakanları Roland DUMAS ve Hikmet ÇETİN Galatasaray Üniversitesi Kuruluş Belgesi'ni imzaladılar. Böylece, Galatasaray Üniversitesi, devlet başkanlarının katılımlarıyla ve bir anlaşma ile kurulan ilk ve yegane yükseköğretim kurumudur. Bu anlaşma, Bakanlar Kurulu'nun 4 Mayıs 1992 tarih ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, 1 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayılı kanunla Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, (GEÖK) Galatasaray Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür.

Milletlerarası bir anlaşma ile kurulan ilk Türk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Galatasaray Üniversitesi, bir özel üniversite olmadığı gibi, bir vakıf üniversitesi de değildir.

Ancak, kuruluşunda öteki yükseköğretim kurumlarından farklı olan özelliğine rağmen, Galatasaray Üniversitesi Türk yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde faaliyetini sürdürmektedir. Öte yandan, 13 Aralık 1993 tarihinden günümüze değin, 38 Fransız yükseköğretim kurumu ile işbirliğini öngören protokoller imzalanmıştır. Bu kurumlara karşılık olarak, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi yoluyla işbirliği sağlanmaktadır.

14 Nisan 1992 tarihli anlaşma uyarınca, "Devlet Birimleri Yüksek Okulu" ile "Mühendislik ve Teknoloji Yüksek Okulu" yerine, 1 Haziran 1994 tarihli 3993 sayılı kanunla Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Bu fakültelere ek olarak kurulan, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) çalışmalarının yürütüleceği Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü de, rektörlüğe bağlı birimleri oluşturmaktadır. Öte yandan, yine rektörlüğe bağlı olarak Avrupa Araştırmaları Dokümantasyon Merkezi ile Stratejik Araştırmalar Merkezi de üniversite bünyesinde yer almaktadır.

Rektör, Prof. Dr. Ethem Tolga
 

Mehmet Cakal

Altın Aslan
Administrator
Katılım
18 Nis 2009
Mesaj
40,961
Alınan Beğeni
51
Website
www.imageshack.us
#5
Bağlantılar

Galatasaray Lisesi
Galatasaray Eğitim Vakfı
Galatasaray İlkokulu
Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği
Galatasaray Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Programları
Fransızca Online Dergiler
Fulbright Eğitim Bursları
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Atam
Yükseköğretim Kurulu 2009 Yılı Akademik Takvimi
 

Mehmet Cakal

Altın Aslan
Administrator
Katılım
18 Nis 2009
Mesaj
40,961
Alınan Beğeni
51
Website
www.imageshack.us
#6
Üniversite - Hukuksal Yapı - Hukuki Dayanağı

Uluslararası bir anlaşmayla kurulan ilk Türk Yükseköğretim kurumu olma özelligini taşıyan Galatasaray Üniversitesi, ne bir özel Üniversite, ne de bir vakif Üniversitesi statüsündedir. Ancak diger devlet yüksekögretim birimlerinden farklı kılan bu özellik onu, Türk Yüksekögretim Mevzuatı'nın dışına çıkarmamaktadır.

Galatasaray Üniversitesi'nin işleyişine esas teşkil eden 14 Nisan 1992 tarihli Uluslararası Anlaşma ile 3993 sayılı kuruluş ve Kadro Kanunu'nun getirdigi esaslar aşağıda özetlenmiştir.
 

Koray Zorlu

Altın Aslan
Katılım
3 Oca 2010
Mesaj
3,811
Alınan Beğeni
24
#7
Genç Bakış bu gece Galatasaray Üniversitesi' nde. Rektör Ethem Tolga Galatasaray Lisesi ve Üniversitesinin tarihini anlatıyor. . .
 
Katılım
22 Ağu 2018
Mesaj
1
Alınan Beğeni
0
#8
2000'lerin başında mecidiyeköy'e, ali sami yen'in yerine, yeni bir stadyum yaptırmayı düşünüyordü galatasaray. bu uğurda faruk süren tarafından 10 milyon dolarlar akıtıldı, 50 tane stadyum maketi falan oluşturuldu ama bir adım öteye gidilmedi.

şimdi camianın nur topu gibi bir projesi daha olmuş. 3 yıl evet böyle bir büyük bir binanın restorasyon projesinin detaylandırılması için çok uzun bir zaman değil. lakin 3 yılda da gelinen nokta ''0'' ise bir sıkıntı var demektir.

yukarıda ''fakat asıl şaşırdığım şey, bütün bu süre içinde yapıyı yağmur, kar vb hava şartlarından korumak için bir geçici çatı projesinin düşünülmemiş olması. maliyetinden çekinildiğini hiç sanmıyorum. '' denmiş.

projenin istifa eden mimarı sinan genim bu konu hakkında şöyle söylüyor:

"korumanın maliyeti 4,5 milyon lira, yazık değil mi. neyi koruyacaksınız ki. taş, duvar. çırağan sarayı 80 sene öyle kaldı, sonra restore edildi. korunacak bir şey yok. kitap, mobilya yok. 3 kalem işi var. gidin görün. abuk sabuk, soluk silik 3 kalem işi. bu zaten üniversitenin sorumluluğunda benim işim değil. ben sadece projeden sorumluydum. "

asıl garip olan, mimar ile projeyi mimara veren eğitim vakfının fikirlerinin bu kadar farklı olması. projeyi vermeden önce oturup konuşmamışlar mı bunlar ben anlamadım nasıl bir koordinasyondur bu.

kaynak: https://sorcev.com